Klikk på kartet for å se våre utviklingsprosjekter

Vi utvikler i hele Norge

Våre prosjekter er spredt over hele landet, og gjennomføres ofte i samarbeid med gode lokale aktører.
Clemens Eiendom AS er eid av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Ovf eier ca 895 000 daa tomter over hele landet, noe som gir Clemens Eiendom en unik tomtebank å jobbe ut fra i eiendomsutviklingen. Clemens Eiendom identifiserer eiendommer som er kommersielt attraktive for utvikling og kjøper disse fra Ovf til markedsmessige betingelser.
Byutvikling
Næringsutvikling
Boligutvikling