Bodø - Nordland

Molobyen i Bodø

Vi skaper fremtidens Bodø

Utviklingen av den nye bydelen Molobyen skal sørge for at Bodø får et utvidet sentrumsområde og skal bidra til en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig byutvikling for fremtiden.

Om Molobyen

Molobyen ligger sentralt i Bodø sentrum mellom Molorota og Bispeveien. Sammen med Løvold Solution og Christian Jakhelln AS eier Clemens Eiendom AS, Molobyen AS som skal utvikle den nye bydelen i Bodø.

Molobyens beliggenhet er helt unik med utsikt mot havet og tilgang til parkarealer samtidig som den ligger tett på de urbane kvalitetene som Bodø kan tilby.

Se mer på Molobyen.no.

Molobyen i Bodø
Clemens Eiendom har ting på gang i Bodø.