Omsorgsboliger

Bærekraft og samfunnsansvar
gjennom et helt livsløp

Clemens Eiendom (CE) har etablering av omsorgsboliger som et av sine satsningsområder. I den sammenheng har CE inngått et samarbeid med KonseptPLUSS som har spisskompetanse og relevant erfaring knyttet til etablering av omsorgsboliger med tilhørende dagsenter og base for hjemmetjenesten. Clemens Eiendom er da et heleid selskap av Opplysningsvesenets Fond (OVF).

Dette skal skape felles løftekraft og åpner muligheten for å realisere fremtidsrettede omsorgsboligprosjekter i hele Norge.

På denne måten bygger vi samfunn med fokus på bærekraft og lokale verdier.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Clemens Eiendom AS og konseptPLUSS AS. Prosjektet leveres av utbyggingsselskapene, otiumPLUSS Alstahaug Bolig AS og otiumPLUSS Alstahaug Næring AS, som eies direkte og indirekte av Clemens Eiendom (50%) og KonseptPLUSS AS (50%).

  • Omsorgsboligene har som formål å bistå kommunene med å dekke behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser

  • Prosjektene skal fremme integrering, verdighet og selvstendighet for beboerne

  • Prosjektene skal være bærekraftige mht. kostnader, sosiale forhold og miljøet

Omsorgsboliger i media

Arbeidets Rett: – Jeg vil bo hjemme, så lenge jeg kan

Kontaktperson

KJELL ROAR KAASA

Eiendomsutvikler/forretningsutvikling
Mobil: 970 71 000
kjell.roar.kaasa@clemenseiendom.no

Skape unike verdier, innfri lokale drømmer