[L]eie

Et boligkonsept fra Clemens Eiendom

[L]eie gir boligkjøpere med lav egenkapital og god kontantstrøm muligheten til å inngå en kjøpekontrakt med fremtidig oppgjør samt en bruksrettavtale.

Konseptet bidrar til å få flere førstegangskjøpere inn i boligmarkedet.

Nedbetaling

Kunden betaler leie som sparing til egenkapital og administrasjons- gebyr hver måned i 2 år og 10 måneder, før boligen formelt overtas.

Dersom boligen kjøpes før den er ferdigstilt kan kunden starte nedbetalingen ved kontraktsinngåelse og få et mindre leiebeløp per måned ved å betale over flere måneder. Boligen kan ikke overføres til ny eier før leie perioden etter 2 år og 10 mnd.

4 steg fra leie til eie

1. Kredittsjekk

Banken vurderer hver enkelt kunde ut ifra betjeningsevne, betalingsvilje og sikkerhet, med hovedvekt på kontantstrøm.

Ser banken at kunden kan innfri kravene ovenfor, vil kunden få tilbud om å inngå en [L]eie avtale med Clemens Eiendom og en kjøpe- og bruksrettkontrakt.

2. Kjøpekontrakt og bruksrettkontrakt

Clemens Eiendom har utarbeidet en standard kjøpekontrakt og bruksrettkontrakt for [L]eie kunder.

Avtalen innebærer at [L]eie kunde inngår en kjøpekontrakt med fremtidig oppgjør samt en bruksrettavtale.

Kjøper kan si opp kjøpsavtalen, men taper da oppspart sparebeløp.

3. Leie og administrasjonsgebyr

Leiebeløpet fastsettes sammen med boliglånsbanken og skal sikre oppsparing av tilstrekkelig egenkapital.

Leiebeløpet skal dekke egenkapitalkravet for boligen, månedlige felleskostnader og administrasjonsgebyr til utleier.

Clemens Eiendom vil sende ut månedlige fakturaer i tillegg til å jevnlig informere om hvor stor del av egenkapitalkravet som er innbetalt.

Kjøper betaler leie (nedbetaling/sparing) i 34 måneder frem til oppgjør.

Månedlige sparebeløp avhenger av kjøpers egenkapital ved kontraktsignering.

4. Leier blir eier

Etter 34 måneder (2 år og 10 mnd) har [L]eie kunde spart egenkapitalkravet og boligen er full finansiert, og juridisk overføres til kunden.

Avtalen med Clemens Eiendom avsluttes når kunden formelt blir eier av boligen.