Næringseiendom

Forvaltning og eierskap

Vi eier og forvalter ca 26.000 kvm næringseiendom spredt rundt i landet. Vi etterstreber å ha fornøyde leietakere, som opplever å bli ivaretatt på en god måte. 

Gjennom selskapet Clemens Næringsbygg AS forvalter vi i dag to eiendommer i Trondheim som leies ut til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider på langsiktige leieavtaler.

I tillegg driver vi Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland, et moderne kurs- og konferansehotell i historiske omgivelser.  Flere av bygningene har kulturhistorisk verdi.