Byutvikling

«Clemens Eiendom har eierandeler i tre betydelige byutviklingsprosjekter i nord-Norge. Disse representerer viktige sentrumsprosjekter og stort potensial.»