Boligutvikling

«Clemens Eiendom har gjennom morselskapet Ovf tilgang til en unik tomtebank. Porteføljen av utviklingsprosjekter vil hele tiden endres. Pr i dag er våre viktigste prosjekter beskrevet nedenfor.»