Porsgrunn - Vestfold og Telemark

Eidanger boligområde, Porsgrunn

Eidanger boligområde

Det aktuelle arealet som skal opparbeides til et attraktivt boområde var tidligere et sandtak der store mengder masser var tatt ut. Området skal således reetableres med tilførte masser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Clemens Eiendom og Øygarden Eiendom. Utviklingsselskapet er Eidanger Boligutvikling AS.

Om prosjektet

Prosjektet er ennå i en tidligfase der reguleringsarbeidet er startet. Det er derfor mye planlegging og avklaringer som gjenstår for å skape et godt boligprosjekt på Eidanger.

 

Porsgrunn

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke med rundt 36 000 innbyggere. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble.

Det aktuelle boligprosjektet er en del av Eidanger prestegård. Området ligger like ved skole og barnehage, samt gode kommunikasjonsmuligheter. Videre er det nærhet til ulike butikker på blant annet Moheim. Når boligprosjektet er realisert vil det bli et attraktivt boområde på Eidanger for alt fra barnefamilier til eldre.

Eidanger boligområde, Porsgrunn