Porsgrunn - Vestfold og Telemark

Eidanger boligområde, Porsgrunn

Eidanger boligområde

Det aktuelle arealet som skal opparbeides til et attraktivt boområde var tidligere et sandtak der store mengder masser var tatt ut. Området skal således reetableres med tilførte masser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Clemens Eiendom og Øygarden Eiendom. Utviklingsselskapet er Eidanger Boligutvikling AS.

Om prosjektet

Eidanger Boligutvikling AS har etter godkjent reguleringsplan kjøpt en stor del av det fremtidige boligarealet i sandtaket (156 boliger) fra grunneier som var Clemens Eiendom AS. 

Eiendommen har svært god beliggenhet med nærhet til sjø (Eidangerfjorden), kommunikasjonslinjer (E18) og Porsgrunn sentrum, samtidig om den ligger i et rolig område nær skoler og etablerte boligområder.

Det gamle sandtaket har hatt kommersiell drift over mange år, og uttaksområdet danner et lavtliggende areal i terrenget. Eidanger Boligutvikling er således i avsluttende forhandling med utbygger av ny E18 om vederlagsfritt å motta om lag 500 000 m3 tunnelstein fra E18-anlegget.

Porsgrunn

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke med rundt 36 000 innbyggere. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble.

Det aktuelle boligprosjektet er en del av Eidanger prestegård. Området ligger like ved skole og barnehage, samt gode kommunikasjonsmuligheter. Videre er det nærhet til ulike butikker på blant annet Moheim. Når boligprosjektet er realisert vil det bli et attraktivt boområde på Eidanger for alt fra barnefamilier til eldre.

Eidanger boligområde, Porsgrunn