Svolvær - Nordland

Tjeldbergvika i Svolvær

Tjeldbergvika

Tjeldbergvika boligområde ligger naturskjønt til langs E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Prosjektet omfatter bygging av småhus og noen lavblokker i et spektakulært landskap ut mot Vestfjorden. Reguleringsplanen for Tjeldbergvika boligområde ble sluttbehandlet og enstemmig vedtatt i Vågan kommunestyre 14. juni 2021.

Tjeldbergvika boligområde ligger naturskjønt til langs E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Prosjektet omfatter bygging av eneboliger, småhus og noen lavblokker i et spektakulært landskap ut mot Vestfjorden. Det er også avsatt arealer til barnehage og 3000m2 med næring.

Reguleringsplanen for Tjeldbergvika boligområde ble sluttbehandlet og enstemmig vedtatt i Vågan kommunestyre 14. juni 2021. Planen omfatter ca 230 – 250 enheter.

Stein Hamre Arkitekter har sammen med Lund Hagem arkitekter og Asplan Viak utviklet reguleringsplanen frem til endelig godkjenning.

Clemens Eiendom AS og Miliarium Bolig har inngått et partnersamarbeid 50/50 og skal sammen utvikle boligområdet. Utbygging ble igangsatt i 2022 i form av en stor aerologisk utgraving på flere steder i området. Videre utvikling av prosjektet vil skje i tett samarbeid med både lokalbefolkningen og kommunen. Ønsker du å følge prosjektet videre? Meld din interesse på: tjeldbergvika.no

 

Tjeldbergvika i Svolvær
Kontaktperson
Prosjektsjef
Mobil: 936 59 654
Direkte:
marius.leiddal@clemenseiendom.no