Elverum - Innlandet

Smedstadtoppen boligområde Elverum

Nytt sentrumsnært attraktivt boligområde med småhusbebyggelse

Smestadtoppen blir et sentralt boområde med skogen rett utenfor døra, gangavstand til byen, handel og skole/barnehage.

Smedstadtoppen

Smedstadtoppen reguleres og utvikles som et samarbeidsprosjekt av Clemens Eiendom, Skattum Eiendom og Gaevo AS/Gunnar Aakrann Eek. Delfelt 1 og 2 er utsolgt og våren 2022 ble det godkjent en ny omregulering av delfelt 3 og 4.

Se prosjektets hjemmeside

Elverum

Elverum ligger i midt i hjertet av Hedmark, med skogen tett inn på husveggen, og asfalten og bylivet et steinkast unna. Glomma renner som ei åre av liv gjennom det hele. Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen har hatt en jevn vekst i innbyggertallet gjennom hele etterkrigstiden, og folkeveksten skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteyting gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret.

Smedstadtoppen er et større boligutviklingsområdet som ligger øst for sentrum, rett nord for utbyggingsområdet Ydalir, hvor det bygges ut skole, barnehage og et nytt handelssenter vis á vis. Dette vil boligkjøperne på Smedstadtoppen nyte godt av.

Smedstadtoppen boligområde Elverum
Relaterte dokumenter

Illustrasjonsplan