Oslo Hospital

Nye Kirkens Hus

Nye Kirkens Hus

Clemens Eiendom er i ferd med å etablere en ny samlokalisering for kirkelige og kristne organisasjoner sentralt i Oslo.

Om Nye Kirkens Hus

Gjennom utvikling av eiendommen oppstår det nye koblinger mellom samtid og historie. Prosjektets arkitektur bygger videre på og fortolker tomtens to hovedepoker; klostertiden og hospitaltiden. Under middelalderen hadde Fransiskanerordenen kloster på tomten. Etter reformasjonen ble anlegget, der det fortsatt var en aktiv kirke, hospital. Hospitaldriften utviklet seg og fortsatte som sykehus inntil 2018. Eiendommen står nå overfor en tredje fase hvor Nye Kirkens Hus planlegges. Det arbeides for en oppstart av et nybygg i kombinasjon med rehabilitering av det opprinnelige hospitalanlegget i 2023, med innflytting i 2026.

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospital har en lang og innholdsrik historie som strekker seg tilbake til Fransiskanerklosteret på 1290-tallet, med et pavebrev fra 1291, helt frem til i dag. I administrasjonsbygget og gråsteinsbygget leies det i dag ut til mer enn 20 psykologer og psykiatere som alle har avtale med Helse Sør-Øst. Oslo Hospital er blitt et stort senter for denne gruppen behandlere, og et meget godt fagmiljø. I tillegg er det leietakere som driver med lederopplæring, samt noen som tilhører ideelle organisasjoner.