Invitasjon til å søke om

RAMMEAVTALE REGULERING – OMSORGSBOLIGER

I takt med Norges demografiske utvikling arbeider Clemens Eiendom AS med å skape relevante og bærekraftige hjem til alle livets faser. Som heleid datterselskap i Opplysningsvesenets Fond er vår oppgave å utvikle utvalgte planområder fra den tidligere statskirkens tomtebank til bærekraftige prosjekter i tråd med nasjonale mål og lokale kommunale behov. 

For å imøtekomme en stadig eldre befolkning i Norge har Clemens Eiendom derfor som strategi å satse på omsorgsboliger. Vi ser et stadig økende behov i samtlige norske kommuner og ønsker nå å styrke denne delen av vår virksomhet ved å knytte til oss gode arkitekter /reguleringskompetanser med solid erfaring på regulering av omsorgsboliger. 

Portfolioen vår er landsdekkende med oppunder en million m2 grunnflate. Vi har flere samarbeidspartnere som vil være aktuelle i flere av prosjektene, og innom omsorgssegmentet har vi et etablert samarbeid med Konsept Pluss. Som del av reguleringsoppdragene kan det også bli aktuelt med arkitektur/prosjekteringsoppdrag. 

Forutsetninger for å søke er solid kjennskap til Husbankens krav, TEK17, Plan- og bygningsloven. Spacemaker som verktøy for å kunne evaluere alternative grep er en fordel og oppdragsgiver stiller med lisenser. Clemens Eiendom arbeider med å lansere Smarte Nabolag og strategier for bærekraft som tilsvarer BREEAM NOR Excellence på bygg, og Future Built 2 på sosial bærekraft. Søknader som viser til erfaringer fra lignende prosjekter med fokus på sosial, lokal, energimessig og økologisk bærekraft er en fordel.  

Vi inviterer med dette til prekvalifisering for rammeavtale basert på følgende kriterier i vektet rekkefølge:

  • 50%: CV på 2-4 personer med relevante kompetanser; erfaringer kan være fra Norge, Sverige eller Danmark.
  • 30%: 2- 4 relevante reguleringsoppdrag på omsorgsboliger med minimum 20 boliger hver, prosjekter kan være i Norge, Sverige eller Danmark.
  • 20%: Timehonorar for senior (over 10 års erfaring), junior (under 10 års erfaring) og fagspesialister

Søknader skal være kortfattede på maks 8 x A4 sider, og sendes digitalt samlet i en pdf innen mandag 24.04.2023 kl.9 på mail til soknad@clemenseiendom.no opp til 20 MB, mail over dette må sendes via Wetransfer el. lignende. Eventuelle spørsmål sendes til samme mail innen 31.03.2023 og merkes SPØRSMÅL. 

Grunnet bredden i invitasjonen vil det ikke bli sendt ut svar eller begrunnelse i forbindelse med valg av firma. Utover bekreftelse om mottatt søknad vil kun de utvalgte bli kontaktet. 

Spørsmål og svar: