Sogndal

Startskudd for Billagstomti i Sogndal

I Norges dypeste og lengste fjord har tre kommuner blitt til ett og Sogndal vokser nå inn i rollen som regional motor. Saftbygda Sogndal skal nå rustes for vekst og en bærekraftig fremtid. Sogndal kommune har lansert en klimavennlig retning, og bruker fremoverlente strategier for fortetning og grønn mobilitet.  

Einarsen Eiegedom AS og Ovf /Clemens Eiendom AS følger opp kommunens strategi, og har slått sammen sine visjoner for utviklingen av sine arealer på den sentrale «Billagstomti» i Sogndal. For å finne de beste løsningene for Sogndal, har de lansert et parallelloppdrag, og tre kvalifiserte arkitektteam er nå i gang med å se på hvordan tomten skal se ut i fremtiden.  

Siden 50-tallet har «Billagstomti», skysstasjonen i Sogndal, vært selve portalen til bygda for busspendlere og skolebarn; en viktig funksjon som skal bibeholdes. Storkvartalet har fått en strategisk plassering i kommuneplanen som bindeledd mellom den historiske bygda «Fjøra» ved fjordkanten i øst, og Høgskulen på Vestlandet, «Campus Sogndal» i vest. Tiden er moden for å modernisere og effektivisere terminalen så storkvartalet kan bli en vital del av sentrum.  

Det siste året har Einarsen Eiegedom AS og Clemens Eiendom AS igangsatt et samarbeid for realiseringen av den nye Billagstomti, i tett dialog med Sogndal kommune og Vestland fylkeskommune. Oppgaven er sammensatt og faglig komplekst, så for å sikre et bredt tilfang av ideer har utbyggerne valgt å bruke parallelloppdrag som grunnlag før igangsettelse av detaljreguleringen.  

Et folkemøte i Sogndal 15. juni ble startskuddet for parallelloppdraget. Der fikk de tre utvalgte arkitektteam verdifulle innspill fra publikum, kommunen og oppdragsgiverne. Skolebarna i Sogndal var inkludert gjennom en Minecraft konkurranse der de fikk samme program som arkitektteamene på forhånd. Skoleelevenes spennende ideer danner nå «bestillinger fra framtidens Sogndøler».  

Oppgaven med å utvikle en moderne bussterminal i kombinasjon med boliger, næringer og sentrumsformål basert på trygge og grønne bygulv er utfordrende. Vi ønsket derfor å få forslagene utarbeidet av solide tverrfaglige fagteam. Etter en runde med mange sterke team landet valget på tre tverrfaglige team som vi tror vil levere spennende grep, og gode bærekraftige løsninger for Sogndal sentrum. De utvalgte arkitektene som deltar, er: 

DRMA, 1:1 Landskab, Urban Creators  

LOF Arkitekter, Multiconsult  

Norconsult, Nordic Office of Architecture  Forslagene skal stilles ut og presenteres i et åpent sluttseminar i Sogndal i slutten av året. Tilbakemeldinger fra publikum vil bli tatt med i juryens evaluering av de tre forslag. Juryen for parallelloppdraget består av eiendomsutviklere Erlend Fardal Lunde og Frode Einarsen fra Einarsen Eigedom, Sofia Bjørck og Magnus Indrebø fra Clemens Eiendom, fagekspert på mobilitet Lars-Ivar Welle fra Asplan Viak, samt juryleder og fagekspert byutvikling og arkitektur Sissel Engblom.