Nye stjerner til Clemens

Tar sats og henter fire nye stjerner til laget

Fire nyansettelser måtte på plass for at Clemens Eiendom kunne fortsette å levere på etterspørselen i markedet. Clemens Eiendom har nå hentet inn ny prosjektsjef, prosjektcontroller og eiendomsutvikler – alt for å sikre kompetanse og å kunne svare på den solide veksten selskapet opplever. I tillegg er Kine Morud Aarum blitt selskapets første salgs- og markedssjef.

– Det er viktig for oss å håndtere den stadig økende oppmerksomheten og veksten vi opplever, og samtidig kunne fortsette å levere unike prosjekter overe hele landet. Derfor agerer vi nå med å ansette fire dyktige bransjefolk med ulik spisskompetanse, sier daglig leder i Clemens Eiendom, Bernt Nordby Skøien.

Han kan fortelle at tre av de nyansatte allerede er i full gang og at oppstarten har gått smertefritt. Marius Leiddal, som starter som prosjektsjef i Clemens Eiendom, er også straks på plass og han tar med seg lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen – senest fra AF Gruppen.

– Jeg ser frem til å jobbe i et selskap som Clemens Eiendom. De har en veldig fin visjon for hvordan de skal skape gode nabolag og drive med by- og stedsutvikling i hele Norge. Jeg har veldig troen på deres måte å drive prosjekter på. En av utfordringene med å jobbe såpass bredt som Clemens Eiendom gjør er at du må tilpasse deg de lokale forholdene og da trenger du tilstedeværelse og et godt nettverk. Du må sikre gode partnere og lytte til lokale aktører, for å skape lokale drømmer, sier Marius Leiddal.

 

 

Eiendomsmegling i DNAet

Samtidig blir Kine Morud Aarum selskapets første salgs- og markedssjef. Hun har de siste årene jobbet som markedssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund. 

– Vi har boligprosjekter over store deler av Norge som det er utrolig gøy å jobbe med, men vi har ikke hatt ansatte internt med den markedskompetansen før nå. Nå skal vi gjøre et løft for å undersøke hva markedet faktisk ønsker. Det gapet som eventuelt mangler skal vi prøve å tette for kundene, slik at vi får de beste prosjektene i hele Norge, sier Bernt Nordby Skøien.

– Jeg kommer fra en familie hvor eiendomsmegling ligger i vårt DNA. Nå skal jeg stupe inn i  bransjen hvor Clemens Eiendom er en veldig spennende og annerledes aktør, og det gleder jeg meg veldig til. Spesielt ser jeg frem til å jobbe med alle de unike prosjektene som ligger foran oss. Helt fra Svolvær i nord og ned til Porsgrunn i sør er det mange spennende prosjekter. I tillegg har jeg allerede rukket å bli kjent med de mange flinke menneskene i selskapet, sier den nye salgs- og markedssjef i Clemens Eiendom, Kine Morud Aarum.

Det å være salgs- og markedssjef i et kommersielt eiendomsselskap har lenge vært en drøm for Morud Aarum. I utgangspunktet var hun ikke på utkikk etter ny jobb, men da Clemens lyste ut stillingen var hun ikke i tvil.

– Det handlet ikke utelukkende om at dette var drømmejobben som salgs- og markedssjef i et kommersielt eiendomsselskap, men også de gode og tydelige verdiene i profilen til Clemens Eiendom traff veldig godt. Det at selskapet implementerer verdier som er viktige for folk og samtidig tenker bærekraft i et større perspektiv er veldig viktig for meg. Smarte Nabolag er ett eksempel på hvordan Clemens Eiendom går lenger for å ta et større ansvar for samfunnet og nærområdet rundt enn en del andre aktører.

Lite “copy-paste”

Ved siden av den nye prosjektsjefen og salgs- og markedssjefen ansetter også Clemens Eiendom Arve Tundal Hougsnæs som prosjektcontroller og Magnus Indrebø som ny eiendomsutvikler og prosjektleder. Arve Tundal Hougsnæs kommer også fra AF Gruppen hvor han inntil nylig jobbet som business controller. Han er allerede i gang med sin nye rolle som prosjektcontroller i Clemens Eiendom.

For meg handler det om å bygge videre på det sporet jeg har vært på de siste årene i AF Gruppen. I Clemens Eiendom får jeg ansvar og muligheter, og jeg blir involvert i mange store og ulike prosjekter. Clemens Eiendom er et spennende selskap som vokser raskt og det er inspirerende å kunne være med på å stake ut kursen videre for en fortsatt ambisiøs reise. For meg handler det om å etablere nye og gode rutiner slik at prosessene blir optimale både på kort og lang sikt.

Spesielt ble han tiltrukket av de varierte prosjektene, på ulike plasser i landet, som gjør at det blir lite “copy-paste” fra prosjekt til prosjekt.

– Med en rekke ulike utviklingsprosjekter – fordelt på et stort geografisk nedslagsfelt i hele landet – så handler det om at hvert prosjekt skal få sin egenart. Det blir ikke bra prosjekter om ikke vi ser på områdets unike mulighetsrom, så vi er opptatt av å foredle det lokale potensialet og skape lokale drømmer, sier Arve Tundal Hougsnæs.

Samfunnsbygger

Den nye eiendomsutvikleren og prosjektlederen Magnus Indrebø har fersk erfaring fra utviklersiden av bransjen, etter at han kommer fra stillingen som prosjektleder og -utvikler i Aevi Eiendom. I tillegg har han også tidligere jobbet i flere år som eiendomsmegler.

– Med min bakgrunn som eiendomsmegler er det naturlig for meg å sette meg inn i hvilke muligheter og utfordringer som finnes i et prosjekt – sett fra en kjøpers perspektiv. Timingen for å starte i Clemens Eiendom er veldig god, da de er på en veldig spennende reise. De neste årene kommer til å bli fantastisk inspirerende. Her jobber vi med en tilgang til tomter og prosjekter som er helt unik, sier Magnus Indrebø.

Han peker også på at mange eiendomsutviklere ofte fokuserer veldig smalt, også geografisk, mens i Clemens Eiendom er fokuset tydelig: Utvikle de gode prosjektene – der de finnes og der det et behov – tilpasset de lokale drømmene og konkrete forutsetningene.

– For meg har det også stor verdi at Clemens tar samfunnsansvar. Det handler om å være bevisst samfunnsbyggerrollen som vi har, og som et ledd i dette har Clemens utviklet Smarte Nabolag som et ledende konsept for fremtidens boligutvikling tilpasset norske forhold med fokus på teknologi, bærekraft og felleskap. Det viser noe av potensialet som ligger i Clemens Eiendom og jeg gleder meg til å ta videre sats med denne gjengen, sier Indrebø.

Bernt Nordby Skøien har troen på at 2021 blir et fantastisk år.

 – Clemens Eiendom har i løpet av de siste tre årene vokst kraftig og investert flere hundre millioner i både næring og bolig – og også fokusert på by- og stedsutvikling. Jeg gleder meg til å jobbe tett med Marius, Kine, Arve og Magnus i en spennende tid fremover. Dette er rett folk på rett sted til rett tid. Nå er det virkelig kjempegøy å være leder i Clemens Eiendom, avslutter Clemens Eiendom-sjefen.