Oslo - Rådhusgata 1-3

Kirkens Hus

Eiendommen er primært utleid til kirkelige og kristelige organisasjoner i Kirkens hus. Clemens Eiendom er på vegne av leietakerne, samt flere andre kristelige organisasjoner, i markedet for å finne nye lokaler for Kirkens hus. Rådhusgaten 1-3 planlegges rehabilitert og ombygd for utleie i markedet fra samme tidspunkt. Eiendommen er fullt utleid.