Molobyen i Bodø

Planene for Molobyen i Bodø er godkjent

Planen for Molobyen i Bodø er godkjent. Den unike og svært spennende byutviklingen i Bodø er med på å løfte hele regionen i nord. Dette er enda et bevis på at noe av det mest spennende innen by- og stedsutvikling nå skjer nord for polarsirkelen. Kommunen har vedtatt at byggingen kan starte. For Clemens Eiendom er dette et av de aller største prosjektene i selskapets historie.

– Molobyen har et fantastisk potensial for Bodø og Nord-Norge. Det er slike prosjekter som setter fotavtrykk og setter Norge på kartet. Det er ikke uten grunn at Bodø ofte kalles Nordens Manhattan. Nå skjer det, sier Bernt Nordby Skøien i Clemens Eiendom med glede og smil rundt den ferske nyheten.

Etter nærmere fire års arbeid med blant annet arkitektkonkurranse, mulighetsstudier, grundige medvirkningsprosesser, moderne vær og vind-analyser og andre aktiviteter har prosjektet nådd første byggetrinn.

Look to Bodø
– Det foregår mye spennende by- og stedsutvikling og vi i Clemens Eiendom har en rekke spennende prosjekter i hele Norge. Samtidig finner vi noen av de største og mest spektakulære  i Nord-Norge, hvor det nå skjer en rivende utvikling på flere fronter. Bodø er et fenomenalt eksempel på dette, sier Bernt Nordby Skøien og tillegger:

– I Bodø har en rekke forutsetninger gjort at byen står foran en enormt spennende fornyelse. I dette tilfellet skal det gjøres en omfattende transformasjon av et industriområde til en moderne og attraktiv bydel. Skal det bli vellykket for byen og befolkningen så trenger vi solide, langsiktige og visjonære eiere. Minst like viktig er det at kommunen stiller krav og har ambisjoner samt kompetanse og gjennomføringsevne. Bodø kommune har klare tanker for utvikling av byen sin og jeg ønsker å rose kommunen og de involverte for resultatet. Nå skal vi gjøre vårt beste for at området omfavnes av Bodøs befolkning slik at vi og byen blir stolte av Molobyen.

Flott samspill
Bernt Nordby Skøien er også styreleder i Breivika Utvikling Bodø AS, som eies av Clemens Eiendom, Løvold Solution og Christian Jakhelln AS. 

– Sammen har vi utarbeidet planen for Molobyen og utviklingen av denne delen av byen får stor støtte fra Bodø kommune. Det har vært en prosess med mye god energi fra alle parter, påpeker Bernt Nordby Skøien.

– Vi har aldri hatt en så gjennomarbeidet områdeplan som planforslaget for Molobyen. Den er grundig utredet på alle måter. En solid plan som står seg. Det å lage en slik plan for et så stort område er komplisert. Mange skal bli enig og det er mange parter inne i bildet som er omforent om resultatet. Dette er et godt grunnlag for et godt nabolag nært sentrum av Bodø, sier Annelise Bolland, som er leder for byutvikling i Bodø kommune. 

Hun mener planen for Molobyen viser kvaliteter som vil gjøre området til en god plass å både bo og skape næring, inkludert gode møteplasser og kommunikasjonslinjer. I tillegg er prosjektet svært opptatt av å hensynta det nordnorske klimaet, med gode løsninger tross vær og vind. 

– Jeg er egentlig imponert, avslutter byutviklingssjefen, som til Estate sier at hun er strålende fornøyd med den nå godkjente planen for Molobyen.

Se mer på prosjektets nettside.