Billagstomta

Minecraft og folkemøte i Sogndal

I forbindelse med utviklingen av Billagstomta i Sogndal har det i juni blitt arrangert folkemøte. I den anledning har skoleelever fått muligheten til å bruke Minecraft som verktøy for å vise sine ideer for den nye Billagstomta. Minecraft-prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, Einarsen Eigedom og Clemens Eiendom, og gir elevene muligheten til å bruke den populære spillplattformen til å skape virtuelle modeller av hvordan de ønsker at tomta skal se ut og hvilke fasiliteter den skal inneholde.

Dette unike initiativet gir elevene en mulighet til å delta aktivt i utviklingen av sitt eget lokalsamfunn og bidrar til å skape engasjement og stolthet blant ungdommene. Prosjektet viser hvordan det digitale kan brukes som kreative og inkluderende verktøy i by- og stedsutvikling og involvering av lokalsamfunnet.

Du kan lese mer om Minecraft-prosjektet, og se video av vinnerbidraget her.

Under selve folkemøtet i Sogndal ble forøvrig arkitekter, kommunen og befolkningen invitert til å få en gjennomgang av visjoner og tanker rundt utviklingen av Billagstomta i Sogndal sentrum. Ønsket fra utviklerne, Einarsen Eigedom og Clemens Eiendom, er å innlede en åpen og prosess – og samtidig få involvert innbyggerne og deres ønsker.

– Vi får en åpen prosess der flere jobber parallelt. Da får vi belyst flere vinkler samtidig. Vi vil ikke gå glipp av de beste ideene, sier prosjektleder Sofia Bjørck i Clemens Eiendom til Sogn Avis, og forteller at 15 arkitektteam nå har blitt til tre.

De tre mulighetsstudiene vil trolig bli presentert på et folkemøte i slutten av 2023. 

– Vi tar utgangspunkt i bestillingen som ligger i kommunen sin områdeplan, sa Bjørck.