KINE-nettverket

Kvinner I Norsk Eiendom

Kine-nettverket, blant annet ledet av salgs- og markedsansvarlig Kine Morud Aarum i Clemens Eiendom, er opptatt av å øke verdiskapningen for kvinner i eiendomsbransjen gjennom kompetansedeling, i tillegg til å skape en møteplass for relasjonsbygging. KINE-nettverket arrangerte nylig sitt syvende nettverkstreff og interessen for nettverket er stor.

Styreleder i KINE-nettverket, Kine Morud Aarum, har fra sin tid i NEF vært med på å etablere nettverket. Sammen med Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling og Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR etablerte de nettverket i 2019 – og det har i dag vokst til over 120 medlemmer. Nettverket skal skape en møteplass for relasjonsbygging for kvinner i bransjen og være en arena for kunnskapsdeling.

Estatenyheter tok en prat med Kine som kunne fortelle mer om nettverket og det siste digitale nettverkstreffet, som fokuserte på nyvinningen Oslobolig.

– Ettersom vi har vært gjennom en pandemi har de fleste treffene til nå vært gjennomført digitalt. 60 medlemmer deltok sist, men nå ser vi frem til å arrangere flere fysiske treff i tiden fremover, sier Kine Morud Aarum.

Les mer om nettverket på kinenettverk.no og les hele saken fra Estatenyheter her.