Tjeldbergvika

Ingen prosjekter som dette

De siste ukene har det vært stort lokalt fokus på Tjeldbergvika – boligprosjektet i rett utenfor Svolvær som skal kombinere fremtiden med naturomgivelsene. Lofotposten har omtalt prosjektet i flere runder og lokalbefolkningen er invitert til å navngi prosjektet.

Prosjektgruppen, som består av utviklerne Clemens Eiendom AS og Miliarium Bolig, har nylig presentert prosjektet i Lofotposten samt bedt om historier og navneforslag fra lokalbefolkningen. Området, som er regulert til nærmere 40.000 m² BRA bolig, har planlagt for 210-250 boliger samt at det er regulert inn en barnehage og ca. 3.000 m² BRA næring. Dette gjør prosjektet både omfattende og helt unikt – da det kombinerer natur og den moderne i den nordnorske fjæra.

– Hvis vi får framdriften vi ønsker håper vi at vi kan starte med salget første halvår 2023, kunne salgs- og markedssjef i Clemens Eiendom, Kine Morud Aarum fortelle til Lofotposten.

Fra Clemens Eiendom er det prosjektsjef Marius Leiddal og salgs- og markedssjef Kine Morud Aarum som sitter i prosjektgruppen.

– Det vi gjør nå er planlegging. Vi må finne ut hva vi skal bygge. Da er vi veldig avhengig av hva markedet vil ha. Så vi sonderer terrenget slik at vi vet nøyaktig hvordan det skal bli. Blant annet med tanke på størrelse på boligene, hvilke typer boliger og så videre, sa prosjektsjef Marius Leiddal i Clemens Eiendom til Lofotposten.