Omsorgsboliger

Det viktigste løftet for kommuner de neste årene

Clemens Eiendom utvikler tomter over hele landet til ulike samfunnsnyttige formål. Dette handler om nærings- og boligutvikling samt større by- og stedsutviklingsprosjekter. Med kompetansen Clemens Eiendom besitter, i kombinasjon med tomtebanken de disponerer gjennom sitt morselskap Opplysningsvesenets fond (OVF), står de i en unik posisjon til å bidra til samfunnsnyttige utviklingsprosjekter i de fleste av landets kommuner.

Nå rettes et stort fokus mot omsorgsboliger – det største utviklingsbehovet norske kommuner har de kommende årene.