FRA REGJERINGSPLATTFORM TIL DE HISTORISKE

Granavolden Gjæstgiveri er tatt opp som medlem i De Historiske – Hotel og Spisesteder!

Det er gått en stund siden regjeringen forhandlet frem Granavolden-erklæringen på Granavolden Gjæstgiveri; et viktig kapittel i gjestgiveriets historie. Noe vi tok en prat med daværende daglig leder Stig Fossum om. Nå skrives det ny historie på Granavolden Gjæstgiveri, da de er tatt opp som nytt medlem i De Historiske – Hotel og Spisesteder!

Det har vært drift på Granavolden Gjæstgiveri siden 1657 og etter at OVF ble eier i 2010 har stedet blitt oppgradert til å være i moderne kvalitet innen sine historiske rammer. Det har bidratt til å gjøre stedet unikt.

De Historiske – Hotel og Spisesteder representerer mye mer enn en god hotellseng og et godt måltid. Dette er et fellesskap av høy kvalitet med de mest sjarmerende hoteller og spisesteder i Norge, hvor det representeres et mangfold av opplevelser, både innvendig så vel som utvendig. For å få tildelt en slik tittel kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi. Det er vi svært glade for å oppnå.

Legg gjerne dine fremtidige kurs og konferanser, ferier, selskaper eller bryllup til Granavolden Gjæstgiveri. Der vil du trives. Reservasjon og mer informasjon finner du her.