Hva gjør vi?

Clemens Eiendom AS er eid av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Ovf eier ca 895 000 daa tomter over hele landet, noe som gir Clemens Eiendom en unik tomtebank å jobbe ut fra i eiendomsutviklingen. Clemens Eiendom identifiserer eiendommer som er kommersielt attraktive for utvikling og kjøper disse fra Ovf til markedsmessige betingelser.