Svolvær - Nordland

Tjeldbergvika i Svolvær

Tjeldbergvika boligområde ligger naturskjønt til langs E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Prosjektet omfatter bygging av småhus og noen lavblokker i et spektakulært landskap ut mot Vestfjorden.  

Reguleringsplanen for Tjeldbergvika boligområde ble sluttbehandlet og enstemmig vedtatt i Vågan kommunestyre 14. juni 2021. Planen omfatter ca 210 – 250 boliger, eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og leiligheter i lavblokk.  

Stein Hamre Arkitekter har sammen med Lund Hagem arkitekter og Asplan Viak utviklet reguleringsplanen frem til endelig godkjenning. 

Clemens Eiendom AS er i en prosess med å knytte til seg en partner for å utvikle prosjektet videre. Utbygging av området forventes å starte i 2022.