Elverum - Hedmark

Smedstadtoppen boligområde Elverum

Nytt sentrumsnært attraktivt boligområde med småhusbebyggelse

Smestadtoppen blir et sentralt boområde med skogen rett utenfor døra, gangavstand til byen, handel og skole/barnehage.

Smedstadtoppen

Smedstadtoppen reguleres og utvikles som et samarbeidsprosjekt av Clemens Eiendom, Skattum Eiendom og Gaevo AS/Gunnar Aakrann Eek. Regulering ble godkjent i september 2018, og det planlegges oppstart utvikling i området umiddelbart etterpå slik at bygging av de første boligene og tomtesalg kan startes i løpet av 2019.

Smedstadtoppen skal bli et miljøvennlig godt bomiljø, med boliger tilrettelagt for alle.

Området omfatter ca 280 boenheter – 39 eneboligtomter, 12 tomter for tomannsboliger og 4 områder for rekkehus, kjedete eneboliger, 4-mannsboliger og 8-mannsboliger. Området vil få et eget «grendehus» med fellesrom for f. eks barnebursdager og familiesammenkomster, egen smørebod, sykkelverksted, felles friområde med egen dam og store felles arealer for lek.

Smedstadtoppen vil ha gangavstand til ny skole og barnehage, og til et nytt stort handelsområde som er under utvikling og vil stå ferdig samtidig med skolen og barnehagen høsten 2019.

Det er kort vei til Leiret, både med bil og til fots/på sykkel. Nye gang- og sykkelveger vil gi adkomst via dagens Gamle Trysilveg.

Du bor tett på skogen, og har turløyper, skiløyper og variert skogsterreng rett utenfor døra.

 

Elverum

Elverum ligger i midt i hjertet av Hedmark, med skogen tett inn på husveggen, og asfalten og bylivet et steinkast unna. Glomma renner som ei åre av liv gjennom det hele. Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen har hatt en jevn vekst i innbyggertallet gjennom hele etterkrigstiden, og folkeveksten skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteyting gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret.

Smedstadtoppen er et større boligutviklingsområdet som ligger øst for sentrum, rett nord for utbyggingsområdet Ydalir, hvor det bygges ut skole, barnehage og et nytt handelssenter vis á vis. Dette vil boligkjøperne på Smedstadtoppen nyte godt av.

Smedstadtoppen boligområde Elverum
Relaterte dokumenter

Illustrasjonsplan