Os - Hordaland

Osstølen Sveo

Sentrumsnært boligområde ved Osmarka

Idyllisk beliggende boliger i Prestegårdsskogen, med unike leke- og rekreasjonsmuligheter.

Boligfeltet på Sveo/Osstølen

Selve tomteområdet ligger idyllisk til inn mot Prestegårdsskogen, og er planlagt med ca 150 boliger fordelt på rekkehus/småhus og noen mindre boligblokker. De nye boligene vil i tillegg til fine sol- og utsiktsforhold, få unike tur- og rekreasjonsmuligheter rett utenfor døren. Osstølen ligger på en høyde med svakt skrånende terreng mot nordøst hvor tomten avsluttes mot et friluftsområde langs Oselven.

I dette området vil det være plass til både natur, mennesker, infrastruktur og bebyggelse. Grunnet utfordrende grunnforhold, har deler av boligmassen blitt omplassert til områder med god byggegrunn. Deler av området måtte omreguleres, og den nye reguleringsplanen ble godkjent i mai 2018. Reguleringsplanen for Osstølen omfatter tre eiendommer, eiet av Block Watne AS, Osstølen Utbygging AS og Clemens Eiendom AS. Utbygging av infrastruktur vil bli iverksatt etter godkjenning av reguleringsplanen med deretter følgende boligutbygging.

Salgsstart for første salgstrinn med 15 rekkehus og 16 leiligheter er i gang. Bygging av infrastruktur vil bli iverksatt etter tilfredsstillende salg av boliger i første salgstrinn – høsten 2019.

 

Osøyro – Os kommune

Osstølen befinner seg i Os kommune, med Bergen som nærm­este nabo i nord. Når nye E39 Svegatjørn- Rådal står ferdig, vil kjøretiden på strekningen Os-Bergen reduseres fra 35 minutter til bare 18 minutter! God buss- og kollektivtrafik­kdekning mot Flesland og Bergen sentrum vil få attraktiviteten til å øke ytterligere. I tillegg er det gangavstand til sjø og fjell og nydelig natur. Os har de siste årene gjort mye for å få folk til å bosette seg i kommunen, noe som har vist resul­tater; Os er den 3. hurtigst voksende kommunen i Hordaland, og blant de hurtigst voksende i Norge.

Osstølen –Sveo ligger like nord for Os sentrum, svært sentralt i forhold til Osøyro. Det er kort av­stand til barne- og ungdomsskole; i nærområdet er det også eneboliger, rekkehus, store og små sammenhengende boligbygg. Os kommune er et område i trans­formasjon i form av fortetting med nye større bol­ig- og næringsbygg samt utvikling av infrastruktur i form av nytt veinett etc.

Osstølen Sveo
Clemens Eiendom utvikler nå et nytt boligfelt i Os kommune
Kontaktperson
Prosjektsjef
Mobil: 489 53 198
Direkte:
roa@clemenseiendom.no
Relaterte dokumenter

Presentasjon