Alta - Finnmark

Nye Alta Sentrum

Bygging av en ny bydel ved Alta sentrum med bolig- og næringsarealer

Alta sentrum vil gjennom dette prosjektet få en etterlengtet utvidelse med nye nærings- og boligarealer tett på det opprinnelige sentrumsområdet.

Om prosjekter

Nye Alta sentrum er et stort utviklingsområde på ca 230 dekar beliggende vest for dagens sentrum. Nye E6 vil gå forbi området, med direkte avkjøring inn i den nye bydelen. Området er eiet av Alta Sentrumsutvikling AS. Bak dette selskapet står Coop Finnmark SA, Roald Johansen Invest AS og Clemens Eiendom AS. Området er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål og danner grunnlag for utvikling av en ny bydel i Alta med handel, næring, service, idrett og boligformål. Det legges opp til en utbygging som vil gi ca 150 – 200 000 m² bymessig bebyggelse, Big Box handelsarealer og ca 800 boliger. Selskapet Alta Sentrumsutvikling AS ønsker nå å starte om råderegulering av hele området i samarbeid med kommunen, slik at utbygging kan starte i løpet av 2020.

Det er allerede godkjent en detaljreguleringsplan for et område nordøst på eiendommen. Prosjektet Prestegårdsbakken boligområde omfatter 75 leiligheter liggende vestvendt med vid utsikt til Halldefjellet i vest, Skoddavarre i sør vest og Altadalen i sør. Bebyggelsen vil ligge svært sentralt til nær Nordlyskatedralen. Planleggingen av boligene er langt på vei ferdigstilt, og rammesøknad er sendt inn til kommunen. Salgsstart forventes i første kvartal 2019, med oppstart av bygging innen andre halvdel av 2019.

Nordlysbyen Alta

Alta har mange muligheter og utfordringer som Finnmarks største samfunn og har 20 000 innbyggere, det vil si at litt over hver fjerde finnmarking bor i denne kommunen. Alta har en størrelse og en demografi som gjør dette til et av de mest bærekraftige bysamfunn i nord. Nøkkelen til denne posisjonen er høy kompetanse, sentralitet i forhold til logistikk, et bredt næringsliv i tillegg til offentlig forvaltning og høye bo-kvaliteter for en økende befolkning. Alta er også universitetsby, og bybildet er preget av studentaktiviteter.

Nordlysbyen Alta er et godt valg for besøkende som ønsker et møte med det magiske nordlyset. Historien som nordlysby strekker seg langt tilbake i tid, fra 1899 da Kristian Birkeland bygde verdens første nordlysobservatorium på fjelltoppen Haldde. Alta har stabilt klima, og er derfor en av de beste stedene i nord for å se nordlyset. Byen er også den største villmarksbyen i Norge, og er blant annet kjent for Finnmarksløpet.

Nye Alta Sentrum
Clemens Eiendom utvikler ca. 80 leiligheter for salg på Prestegårdsbakken i Alta
Kontaktperson
Prosjektsjef
Mobil: 489 53 198
Direkte:
roa@clemenseiendom.no
Relaterte dokumenter

Situasjonskart