Alta - Troms og Finnmark

Nye Alta Sentrum

Ny bydel i Alta sentrum med bolig- og næringsarealer

Alta sentrum utvides med nye nærings- og boligarealer mellom Nordlyskatedralen og Bossekop.

Om prosjektet

Nye Alta sentrum er et stort utviklingsområde på ca 230 dekar beliggende vest for dagens sentrum. Nye E6 vil gå forbi området, med direkte avkjøring inn i den nye bydelen. Området er eiet av Alta Sentrumsutvikling AS. Bak dette selskapet står Coop Finnmark SA, Roald Johansen Invest AS og Clemens Eiendom AS med 1/3 hver. Området var i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, men det er nå dialog mellom kommune og Statsforvalter om justering av arealplanen for området. Her legges det opp til en flertrinns utvikling med boligutvikling i første trinn.

Det er allerede godkjent en detaljreguleringsplan for et område nordøst på eiendommen. Prosjektet Prestekragen boligområde omfatter 88 leiligheter liggende vestvendt med vid utsikt til Halldefjellet i vest, Skoddavarre i sør vest og Altadalen i sør. Bebyggelsen vil ligge svært sentralt til nær Nordlyskatedralen. Dette prosjektet er under omarbeidelse og vil gjennomgå en reguleringsendring før prosjektet er salgsklart.

Nordlysbyen Alta

Alta har mange muligheter og utfordringer som Finnmarks største samfunn og har 20 000 innbyggere, det vil si at litt over hver fjerde finnmarking bor i denne kommunen. Alta har en størrelse og en demografi som gjør dette til et av de mest bærekraftige bysamfunn i nord. Nøkkelen til denne posisjonen er høy kompetanse, sentralitet i forhold til logistikk, et bredt næringsliv i tillegg til offentlig forvaltning og høye bo-kvaliteter for en økende befolkning. Alta er også universitetsby, og bybildet er preget av studentaktiviteter.

Nordlysbyen Alta er et godt valg for besøkende som ønsker et møte med det magiske nordlyset. Historien som nordlysby strekker seg langt tilbake i tid, fra 1899 da Kristian Birkeland bygde verdens første nordlysobservatorium på fjelltoppen Haldde. Alta har stabilt klima, og er derfor en av de beste stedene i nord for å se nordlyset. Byen er også den største villmarksbyen i Norge, og er blant annet kjent for Finnmarksløpet.

Nye Alta Sentrum
Clemens Eiendom utvikler ca. 80 leiligheter for salg på Prestegårdsbakken i Alta
Kontaktperson
Prosjektsjef
Mobil: 489 53 198
Direkte:
roa@clemenseiendom.no
Relaterte dokumenter

Situasjonskart