Kirkens Hus

Eiendommen er primært utleid til kirkelige og kristelige organisasjoner i Kirkens hus. Clemens Eiendom er på vegne av leietakerne, samt flere andre kristelige organisasjoner, i markedet for å finne nye lokaler for Kirkens hus. Rådhusgaten 1-3 planlegges rehabilitert og ombygd for utleie i markedet fra samme tidspunkt. Eiendommen er fullt utleid.

Fred Olsens gate 1

Eiendommen er en ærverdig bygård fra slutten av 1890-tallet, som er fullstendig rehabilitert og renovert innvendig. Eiendommen er fullt utleid på lange kontrakter.

Granavolden Gjæstgiveri

Om bygningene

Gjestgiveriet eies i dag av Clemens Eiendom AS, og driftes gjennom selskapet Granavolden Gjæstgiveri AS. Eiendommen forvaltes av Granavolden Eiendom AS.

I 2014 var gjestgiveriet ferdig etter tre år med store investeringer, og Granavolden Gjæstgiveri fremstår i dag som et moderne hotell i historiske omgivelser, som setter en fin ramme rundt konferanser, seminarer og selskaper.

Bispegaten 1

Bygningen er nærmeste nabo til Nidarosdomen, og huser også bispeboligen i Trondheim. Bygningen er leid ut til Kirkens Bymisjon.

Bispegaten 5

Bygningen rommer besøkssenteret til Nidarosdomen med billettkontor, utstillinger, cafe og møtelokaler. Leietaker er Nidarosdomens Restaureringsarbeider som også forvalter og drifter eiendommen.

Bispegaten 11

Her driver Nidarosdomens Restaureringsarbeider sitt verksted med administrasjon, steinhuggere, smeder, gipsmakere og glassarbeidere. Nidarosdomens Restaureringsarbeider forvalter og drifter eiendommen.

Borg bispebolig

Om bygningen

Dette er en praktfull bygning fra slutten av 1800-tallet beliggende ned mot Glomma og Gamlebyen. I dag disponeres bygningen av biskopen i Borg bispedømme som har bolig og representasjonslokaler her.

Hamar bispegård

Om bygningen

Hamar bispegård ligger flott til i en stor hage rett bak domkirken og benyttes i dag som kontorlokaler for Hamar Bispedømmeråd.

Tromsø bispegård

Bygningen er historisk viktig da det var her kong Haakon VII holdt siste statsråd på norsk jord før avreisen til England i 1940. Bygningen er fullstendig renovert i samråd med vernemyndighetene, og representerer historiske og flotte kontorlokaler for Nord-Haalogaland Bispedømmeråd.