Sandnes kommune

Kleivane – Sandnes kommune

Kleivane - Sandnes kommune

I Kleivane vil vi tilby gode boligtomter til byens voksende befolkning. Sammen med distriktets mange boligbyggere ønsker vi at dette området skal bli meget attraktivt, og et pluss for alle som bor i nærheten.

Om prosjektet

Deler av Ovfs eiendom i Kleivane i Sandnes er overtatt av Clemens Eiendom AS. Kleivane skal bygges ut av Kleivane Utviklingsselskap AS som er et utbyggingsselskap der aksjonærene er Sandnes tomteselskap, Clemens Eiendom AS og Optimera.
Utbyggingsområdet Kleivane ligger i tilknytning til Skaarlia (AU 19 i kommuneplan), og ligger mellom Ragnhildsnuten og Melshei. Dette er et solrikt og lunt område. Delfeltene B5, B6 og B7 utvikles først, og bygges ut av forskjellige byggefirma som enten har kjøpt tomteområder eller vunnet tomteselskapets prosjektkonkurranser.
Ferdig utbygget vil Kleivane bestå av 550 boliger. Opparbeidelsen av veier og grøntanlegg startet mai 2012. I første omgang vil adkomsten for inntil 200 boliger skje gjennom Skaarlia. Deretter skal veien ned til rundkjøringen ved Brattebø etableres, og veien gjennom Skaarlia blir stengt med buss-sluse. I Kleivane vil vi tilby gode boligtomter til byens voksende befolkning. Sammen med distriktets mange boligbyggere ønsker vi at dette området skal bli meget attraktivt, og et pluss for alle som bor i nærheten.
Kleivane – Sandnes kommune
Kontaktperson
Prosjektsjef
Mobil: 489 53 198
Direkte:
roa@clemenseiendom.no