Tromsø - Haakon VIIs gate 5

Tromsø bispegård

Bygningen er historisk viktig da det var her kong Haakon VII holdt siste statsråd på norsk jord før avreisen til England i 1940. Bygningen er fullstendig renovert i samråd med vernemyndighetene, og representerer historiske og flotte kontorlokaler for Nord-Haalogaland Bispedømmeråd.