Fredrikstad - Bjarne Aas gate 7

Borg bispebolig

Om bygningen

Dette er en praktfull bygning fra slutten av 1800-tallet beliggende ned mot Glomma og Gamlebyen. I dag disponeres bygningen av biskopen i Borg bispedømme som har bolig og representasjonslokaler her.