Trondheim - Bispegaten 5

Bispegaten 5

Bygningen rommer besøkssenteret til Nidarosdomen med billettkontor, utstillinger, cafe og møtelokaler. Leietaker er Nidarosdomens Restaureringsarbeider som også forvalter og drifter eiendommen.