Trondheim - Bispegaten 11

Bispegaten 11

Her driver Nidarosdomens Restaureringsarbeider sitt verksted med administrasjon, steinhuggere, smeder, gipsmakere og glassarbeidere. Nidarosdomens Restaureringsarbeider forvalter og drifter eiendommen.